Bergen

  Follo  OsloFORSIDEN

 

 

Morten Egtvedt svarer på spørsmål om brukshund, lydighet og læringsteori. Morten har lang erfaring fra bruks- og lydighetskonkurranser og trening av redningshund og militære tjenestehunder. Han har skrevet bøkene Klikkertrening for din hund og Lydighetstrening i teori og praksis sammen med Cecilie Køste.

Se alle spørsmål til Morten Egtvedt


Negativ forsterkning vs straff

Har dere en god definisjon på forskjellen mellom negativ forsterkning og straff?

(Besvart 15.07.2003)

 

"Når en handling avslutter eller forhindrer en aversiv stimulus, og handlingen derved blir mer sannsynlig, kalles operasjonen negativ forsterkning." (Målrettet miljøarbeid, Horne og Øyen)

"Negativ forsterkning foreligger når responsen øker i sannsynlighet hvis stimuli fjernes responsavhengig. Eksempel: En person kan slå av ubehagelig støy ved å trykke på en knapp; trykking på knappen tiltar , fordi ubehagelig støy fjernes fra situasjonen." (Læringspsykologi, Svartdal og Flaten)

Her er det to måter å forklare negativ forsterkning på, men selv om de forklarer med ulike ord er det samme innhold i de to forklaringene. Negativ forsterkning beskriver en operasjon der 1) et stimuli fjernes (derav negativ (minus - tar bort)) og 2) adferden som førte til at stimulusen forsvant blir mer sannsynlig (derav forsterkning (bli sterkere - øke)). Det er dette som er definisjonen på negativ forsterkning, altså: et stimuli fjernes SAMTIDIG som adferden blir mer sannsynlig.

Med straff går jeg ut fra at du mener positiv straff (?). Positiv straff er når en adferd fører til at en stimuli tilføres og man ser at adferden skjer sjeldnere enn før.

Skinner var en smart mann, og navnga alle de fire operante prosedyrene svært logisk. Negativ står for å fjerne (minus), positiv står for å tilføre (pluss), forsterkning står for at adferden blir MER sannsynlig og straff står for at adferden blir MINDRE sannsynlig. Dermed blir det enkelt å forstå hva hvert av de vitenskapelige begrepene står for (og det finnes ingen andre definisjoner...)

Positiv forsterkning - 1) et stimuli tilføres og 2) adferden blir MER sannsynlig

Positiv straff - 1) et stimuli tilføres og 2) adferden blir MINDRE sannsynlig

Negativ forsterkning - 1) et stimuli fjernes og 2) adferden blir MER sannsynlig

Negativ straff - 1) et stimuli fjernes og 2) adferden blir MINDRE sannsynlig

(Både 1 og 2 MÅ være tilstede)

Så til forskjellen mellom negativ forsterkning og positiv straff. Den første forskjellen ligger i at det under negativ forsterkning FJERNES et aversivt stimuli. Helt enkelt kan man si at man fjerner eller unngår noe ubehagelig. Når man snakker om positiv straff er det snakk om å tilføre noe ubehagelig.

Den andre forskjellen ligger i at når man bruker negativ forsterkning så ser man MER av adferden (enten den skjer oftere eller den blir mer intens). Når man snakker om positiv straff ser man mindre av adferden.

Men selv om negativ forsterkning og positiv straff er rake motsetninger henger de litt sammen likevel, så jeg forstår at det er en del forvirring rundt begrepene. La oss ta et eksempel. Vi har en hund og en fører som skal trene rundering ute i skogen. Hunden er veldig ivrig og har ikke lyst til å sette seg på plass. Den står ved siden av føreren men setter seg ikke ned. Da rykker hundeføreren i båndet en gang, og så en gang til enda hardere. Da setter hunden seg ned.

Så kan vi analysere denne situasjonen:

Hunden står ved siden av eieren. Den blir da tilført et hardt rykk i båndet, og setter seg ned. Dette er bruk av positiv straff - hunden blir tilført rykk og adferden (stå) blir mindre sannsynlig (den setter seg i stedet).

Men hva med negativ forsterkning? Vel, hunden her unngår rykk (rykkene fjernes) når den setter seg. Dette er bruk av negativ forsterkning - hunden fjerner rykkene ved å sette seg.

Vi kan ta annet eksempel. En hund skal lære å apportere. Den nekter å åpne munnen når apportbukken holdes foran snuten. Eieren tar derfor et godt tak i øret og klyper til. Hunden åpner munnen og eieren slipper taket i øret.

Analyserer vi dette ser vi at når hunden holder munnen lukket tilføres et ubehag, og det blir mindre sannsynlig at hunden holder munnen lukket. Når hunden åpner munnen fjernes klypet og det blir mer sannsynlig at munnen åpnes.

Slik henger negativ forsterkning og positiv straff sammen. Sier man at man bruker negativ forsterkning ser man på den adferden som blir mer sannsynlig. Sier man at man bruker positiv straff ser man på den adferden som blir mindre sannsynlig.

Håper dette var mer oppklarende enn forvirrende...

Vennlig hilsen Cecilie Køste

Neste spørsmål


Logg inn for å kommentere denne artikkelen


Spørsmål & Svar til Morten Egtvedt

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 


spacer
leftgradient rightgradient

Vil du annonsere her?